Wat is dat nu juist: Digitale Didactiek?

Stricto senso oftewel letterlijk …

… betekent digitale didactiek “de kennis en de kunde (wat je moet kennen en kunnen) van ICT om leren (of het leerproces) te faciliteren”. Kortom hoe je ICT inzet in je lespraktijk om te helpen invulling te geven aan het leren.

Natuurlijk moeten we eerst dat “kennen” en “kunnen” onder de knie krijgen als leerkracht. Zonder deze knowhow kunnen we eenvoudigweg niet aan digitale didactiek doen. Daarvoor dient dit digitaal platform, een laagdrempelige manier om tijd- en plaats onafhankelijk te werken aan de eigen digitale competenties.

… en in de praktijk?

Didactiek is niet meer of minder dan de wetenschap van het onderwijzen.  Het geeft leerkrachten handvatten tijdens het lesgeven.  Didactiek geeft een antwoord op verschillende vragen die een leraar zich stelt voor en tijdens het lesgeven.

Bij digitale didactiek bekijken we onder welke voorwaarden we ICT kunnen inzetten in het leerproces. Het is de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren.

Bij digitale didactiek denk je na over welke functionaliteit, wanneer, voor welke doelgroep, op welke manier ingezet kan worden en hoe online begeleiding vorm kan krijgen. Het gaat dus niet om het ict-gebruik, maar om de visie op leren. Bij digitale didactiek staat leren voorop én ICT faciliteert dat leren.

“Bla bla bla” en wat betekent dit concreet voor mij?

Hieronder snijden we kort enkele gangbare modellen aan die te maken hebben met digitale didactiek. Maak je geen zorgen, je hoeft ze niet vanbuiten te leren. Wat we wel verwachten is dat je weet waarvoor ze dienen.

Het ene geeft een mooie basis van wat nu juist die digitale competenties zijn (wat wordt er concreet verwacht van de leerkracht?), de andere tonen hoe technologie, pedagogie en vakkennis samensmelten met ICT en het laatste biedt een houvast voor te werken aan een doordachte digitale strategie.

Deze modellen komen ook nog terug in andere modules van dit leerplatform. Meer zelfs, ze zijn de basis van het hele opzet. Lees ze zorgvuldig en probeer in grote lijnen te onthouden waarvoor ze dienen.

Digitale Competenties voor leerkrachten