CURSUS

Digitale Didactiek: Hoe begin ik eraan?

Inhoud

De bedoeling van deze training is het zetten van de eerste stappen in het digitale lesgeven. Door enkele basisprincipes eigen te maken ga je het nut van ICT in onderwijs inzien. De focus ligt hier dus eerder op het “waarom”, dan op het “hoe”. De andere modules in deze digitale leeromgeving focussen meer op het doen. 

Elke dag heb jij de kans om ICT in te zetten met als doel: het onderwijs nog beter afstemmen op de leerling, efficiënter werken én een gevarieerd aanbod neerzetten. Ontdek in deze training hoe je ICT inzet als onderdeel van je les, zodat je aanbod echt rijker wordt.

Timing

30 minuten

Leerdoelen

  • LD1: Je begrijpt waarom de school en de scholengroep inzet op digitalisering.
  • LD2: Je weet wat digitale didactiek betekent en kan het uitleggen 
  • LD3: Je kent de bestaansreden van dit digitaal platform

Heb je vragen bij deze opleiding?