Waarom zetten we als Go!, scholengroep en school in op digitalisering?

Er zijn duizend en 1 redenen om aan te halen als het gaat over het (nut van het) inzetten op digitalisering in het onderwijs. In plaats van hier mooie proza te schrijven halen we de mosterd bij jou en jouw collega’s uit onze Scholengroep. (wie weet wel van jou!)

Waarom zou je willen digitaliseren als school?

Hier zie je enkele – uit het leven gegrepen – antwoorden van leerkrachten uit onze scholen op de vraag “Waarom zou je als school willen digitaliseren?”

Deze antwoorden komen uit een interactieve padlet-oefening tijdens het brainstormen over de toekomstige digitale strategie van de school met als doel het vormen van een gemeenschappelijke visie en het beantwoorden van de belangrijkste vragen:

Waarom? Wat? & -vooral- Hoe?

We kunnen er, met andere woorden, maar moeilijk om heen als school. Onze leerlingen hebben nood aan heel wat digitale competenties om in onze complexe maatschappij goed te kunnen functioneren en uit te groeien tot sterke (wereld)burgers 🙂 .

De maatschappelijke opdracht van een school én van onderwijs in het algemeen is om er (o.a.) voor te zorgen dat we ze de nodige digitale vaardigheden meegeven, liefst gepaard met een gezonde dosis kritisch denken, zeker als het neerkomt op mediabronnen en het gebruik van bijvoorbeeld sociale media.

Media will never influence learning

Een veel gehoorde opmerking over digitalisering in het onderwijs willen we bij deze meteen de wereld uit helpen… De leerkrachten zullen nooit vervangen worden door robots en/of artificiële intelligentie. Het leerkrachtenberoep is bij uitstek mensenwerk. Meteen ook de reden waarom ICT gezien wordt als middel om je lesdoel(en) te bereiken.

Waar ICT in onderwijs wel een rol kan spelen is in de rol van digitale co-teacher. Door ICT stelselmatig en doelbewust in je lespraktijk te integreren kan je middels ICT extra inzichten verkrijgen die je solo nooit zou verkregen hebben.

Inzichten die belangrijk zijn voor het op maat werken met een diverse leerlingengroep. Denk aan softwaretoepassingen die je inzicht verschaffen over de leerwinst van de individuele leerling of digitale groepsopdrachten waar je toch de meerwaarde van elk individu kunt uithalen. De voorbeelden (en voordelen…) zijn eindeloos!

Go! digitaliseert mee

Als we uitzoomen om een ander perspectief te krijgen dan komen we al snel uit op de ambitie van ons eigen Go! in kader van het Strategisch Plan GO!2030 en het Gepersonaliseerd Samen Leren. Kijk even mee via onderstaande video: Gepersonaliseerd Samen Leren als fundament voor alle Go! scholen.

De scholengroep trekt -samen- aan de (digitale) kar

Het doel en de ambitie van de scholengroep is in dit verhaal zeer eenvoudig te noemen, het draait erom om al onze scholen, directies, leerkrachten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in het proces van deze digitalisering, met respect voor ieders eigenheid en historiek. Ja, met handen, voeten, zweet en soms zelfs af en toe een traantje, maar dan hopelijk wel eentje van geluk. Ook dit doen we – en jij ook – vol trots! Gelukkig doen we dit niet alleen, wél samen, want samen is beter. Kijk even mee…

Klik na het bekijken van deze video eerst hieronder op Quiz me quick! Nadien kan je in de rechterbalk klikken om verder te gaan in deze cursus of druk je hieronder op Volgende les.