Google Forms – voorkennis activeren

Google Forms is een krachtige tool waarmee je interactieve vragenlijsten en quizzen kunt maken. Hiermee kun je de voorkennis van leerlingen over een bepaald onderwerp evalueren voordat je met de les begint. Het stelt je ook in staat om hun begrip te meten en feedback te geven. Leerlingen kunnen eenvoudig via internet antwoorden en de resultaten worden automatisch georganiseerd voor gemakkelijke analyse.

Google Forms:

  • Vragenlijsten: Maak een Google Form met gerichte vragen over het onderwerp dat je gaat behandelen. Laat leerlingen deze vragen beantwoorden voordat ze aan de nieuwe les beginnen.
  • Multiple-Choice en Quizzen: Gebruik Google Forms om multiple-choice vragen en quizzen te maken. Dit geeft leerlingen de kans om hun voorkennis te testen en feedback te krijgen.
  • Analyse van reacties: Google Forms biedt uitgebreide analysehulpmiddelen om de reacties van leerlingen te bekijken. Hiermee kun je inzicht krijgen in hun voorkennisniveau en eventuele hiaten identificeren.

Uit het leven gegrepen: voorbeeld voorkennis activeren