CURSUS

Voorkennis activeren (BS1)

Inhoud

Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert. Herhaal op een actieve wijze de voorkennis die de leerling nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen. Zo geef je meteen een kapstok om nieuwe leerstof te verbinden aan de eerder geleerde leerstof en richting te geven aan het verdere verloop van je les. Nieuwe informatie onthoud je immers beter wanneer ze kleeft aan voorkennis.

Binnen deze module koppelen we het doel voorkennis activeren aan nuttige ICT-hulpmiddelen en concrete praktijken over de inzet ervan in je klaspraktijk. De inhoud van deze module is gebaseerd op het boek wijze lessen.

Timing

30 minuten

Leerdoelen

  • LD1: Je begrijpt de wetenschappelijke basis van het activeren van voorkennis bij je leerlingen.
  • LD2: Je kan enkele ICT-tools praktisch inzetten in je lespraktijk om deze voorkennis te activeren.
  • LD3: Je kent enkele praktijkvoorbeelden over het activeren van voorkennis aan de hand van digitale tools.

Heb je vragen bij deze opleiding?