Digitaal wisbordje

Wisbordjes zijn kleine whitebordjes die leerlingen individueel kunnen gebruiken. Ze schrijven erop met een whiteboardmarker en kunnen het bordje ook weer uitvegen.

Je kan fysieke wisbordjes maken of kopen, maar er bestaat ook een digitale versie in de vorm van een online toepassing.

Het voordeel van het gebruik van wisbordjes is de betrokkenheid van alle leerlingen. Als de leerkracht een vraag stelt, kunnen alle leerlingen een antwoord geven.

Wil je meer achtergrond bij het inzetten van wisbordjes in je les, dan kan je inspiratie halen in dit artikel van Juf Maike.

Digitaal wisbordje

Het digitaal wisbordje gebruik je op dezelfde manier. Als leerkracht stel je een vraag. De leerlingen noteren hun antwoord op een digitaal wisbordje binnen een afgeschermde ‘kamer’.

Het digitale wisbordje heeft een bijkomend voordeel. Je kan als leerkracht de antwoorden van de leerlingen afgeschermd houden. Ze kunnen als het ware niet spieken bij elkaar op de bordjes in de lucht. Pas als je alle antwoorden projecteert, worden ze zichtbaar voor de hele groep.