Bouwsteen voor effectieve didactiek: achterhaal of de hele klas het begrepen heeft

ExCel, het expertisecentrum voor effectief leren van Thomas More (dus niet de software 🤓), ondersteunt het onderwijs op het vlak van effectieve didactiek. Het centrum vertaalt onderzoek naar de klaspraktijk.

In het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek geven de auteurs uitleg bij 12 principes van goede instructie. Moest je het boek zelf nog niet hebben gelezen: het is een aanrader!

In deze korte cursus gaan we na hoe digitale toepassingen een ondersteuning kunnen zijn bij bouwsteen 6: Achterhaal of de hele klas het begrepen heeft.

Om na te gaan of de leerlingen de leerstof begrepen hebben, is het niet alleen belangrijk om goede vragen te stellen. Het is ook van belang dat alle leerlingen de kans krijgen om de vragen te beantwoorden. Het is in dat kader dat digitale toepassingen een meerwaarde kunnen betekenen. 

Maak kennis met 3 digitale toepassingen die hier handig op inspelen!

Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/3 stappen