CURSUS

Achterhaal of de hele klas het begrepen heeft (BS6)

Inhoud

Als je wil dat leerlingen effectief bijleren, is het belangrijk dat ze voldoende betrokken blijven. Soms haken de leerlingen af omdat de leerstof bijvoorbeeld te moeilijk is of niet aansluit bij de opgebouwde voorkennis. Daarom is het nodig om regelmatig na te gaan of de leerlingen de leerstof hebben begrepen en mee zijn in het verhaal. 

In deze cursus maak je kennis met drie digitale toepassingen die dit proces kunnen ondersteunen.

Timing

30 minuten

Leerdoelen

LD1: Je hebt kennisgemaakt met digitale toepassingen die de betrokkenheid van alle leerlingen stimuleren.
LD2: Je hebt zicht op de algemene werking van een digitaal wisbordje.
LD3: Je kent de mogelijkheden om interactie in te bouwen in de les met de digitale toepassing Wooclap.
LD4: Je kent de algemene mogelijkheden van de toepassing Plickers.

Heb je vragen bij deze opleiding?