Waarom gebruik maken van leesvooruitgang?

Leerkrachten kunnen baat hebben bij het gebruik van Microsoft’s “Leesvooruitgang” om verschillende redenen:

  1. Bevorderen van Leesvaardigheid: Leesvooruitgang helpt leerlingen hun leesvaardigheden te ontwikkelen door hen de gelegenheid te geven hun leesprestaties op te nemen en te analyseren. Dit kan een positieve invloed hebben op de algemene leesontwikkeling.
  2. Gepersonaliseerde Feedback: Door gebruik te maken van AI-technologie biedt Leesvooruitgang gedetailleerde feedback over de leesprestaties van elke leerling. Dit stelt leerkrachten in staat om gepersonaliseerde ondersteuning en begeleiding te bieden.
  3. Monitoring van Vooruitgang: Leerkrachten kunnen de vooruitgang van leerlingen in de loop van de tijd volgen, waardoor ze inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun leesvaardigheden. Dit is nuttig voor zowel kortetermijnbegeleiding als langetermijnplanning.
  4. Tijdbesparend: Het beoordelen van leesvaardigheden kan tijdrovend zijn. Leesvooruitgang automatiseert een deel van dit proces, waardoor leerkrachten meer tijd overhouden voor andere onderwijstaken.
  5. Betrekken van Leerlingen: De tool maakt lezen interactiever en aantrekkelijker voor leerlingen. Dit kan de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen verhogen.
  6. Toegankelijkheid en Inclusie: Leesvooruitgang is toegankelijk voor leerlingen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus, waardoor het een inclusieve tool is die geschikt is voor diverse leeromgevingen.
  7. Ouderbetrokkenheid: De tool kan ook gebruikt worden om de communicatie met ouders te verbeteren door concrete voorbeelden van de vooruitgang van hun kind te delen.
  8. Data-Gedreven Besluitvorming: De verzamelde gegevens kunnen leerkrachten helpen bij het nemen van onderbouwde beslissingen over hun leesonderwijs en interventiestrategieën.

Kortom, Leesvooruitgang biedt een innovatieve, efficiënte en effectieve manier voor leerkrachten om de leesontwikkeling van hun leerlingen te ondersteunen en te monitoren.

Leeractiviteiten, materialen en werkvormen stem je af op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en in functie van het curriculum. Leesvooruitgang kan er mee voor zorgen dat (begrijpend) lezen en vlot kunnen lezen extra geoefend kan worden dankzij technologie

Als leerkracht zetten we sterk in op de leer- en leesvaardigheden van de leerling. Je helpt de leerling om deze vaardigheid uit te breiden. Leerlingen die minder vlot lezen kan je extra ondersteunen dankzij tools als deze. Leerlingen die vlotter lezen kan je dan weer meer uitdagende teksten geven.

Door leesvooruitgang in te zetten in je klaspraktijk en je leerlingen hiermee te leren werken maak je hen zelfredzaam!