Over AVI niveaus in België

In België worden AVIniveaus, net als in Nederland, voornamelijk gebruikt in het basisonderwijs om de leesvaardigheid van kinderen te beoordelen en te volgen. Deze niveaus helpen leerkrachten om het juiste leesmateriaal voor hun leerlingen te kiezen, afgestemd op hun individuele leesniveau. Het doel is om de leesontwikkeling van kinderen stapsgewijs te bevorderen.

De AVItoetsen worden typisch afgenomen op verschillende momenten tijdens de basisschoolperiode. Ze beoordelen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. Op basis van de resultaten van deze toetsen wordt een AVI-niveau toegekend dat overeenkomt met de leesvaardigheid van het kind.

Secundair

In België worden AVI-niveaus vooral in het basisonderwijs gebruikt, terwijl in het secundair onderwijs andere, meer geavanceerde methoden worden toegepast voor het beoordelen van lees- en interpretatievaardigheden. Het loont echter de moeite, zeker in de 1e graad secundair om toch nog eens te kijken naar het effectieve AVI-niveau van je leerlingen. Niet iedereen zal al op het gewenste niveau zitten. Door leesvooruitgang strategisch in te zetten kan je een wereld ven verschil betekenen, vooral voor kinderen die net starten in het secundair en die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken

Praktisch gebruik in de klas

Een proefproject in België, uitgevoerd door de educatieve uitgeverij Van In en Microsoft, toonde aan dat de integratie van de “Leesvooruitgang” tool in Microsoft Teams en het Bingel lesplatform effectief het leesvermogen van kinderen verbetert. Deze tool, die kunstmatige intelligentie gebruikt, ondersteunt leraren bij het bieden van gepersonaliseerde leesbegeleiding. Het bleek vooral nuttig voor het differentiëren naar leesniveau en het ondersteunen van anderstalige leerlingen en kinderen met dyslexie.

Het project onderstreept het belang van technologie in het leesonderwijs. Lees meer over dit project in het volledige artikel.

Onderzoeken naar het effect van dergelijke tools

Bekijk even deze link, deze verwijst naar onderzoek gevoerd op basis van deze tool. De onderzoeken tonen aan dat mondelinge leesvaardigheid essentieel is voor leesbegrip en moet worden bevorderd vanaf de jonge leeftijd. Het National Reading Panel benadrukt dat leesoefeningen vloeiend (kunnen) lezen verbeteren. De NAEP-studie wijst op een sterk verband tussen mondelinge vaardigheden en leesbegrip.

Mondelinge leesvaardigheid is ook cruciaal in hogere basisschoolklassen, en lessen hierin zijn vooral gunstig voor lezers die wat meer moeite moeten doen. Deze vaardigheid op jonge leeftijd voorspelt leesbegrip op middelbare schoolniveau. Deze bevindingen ondersteunen het belang van praktijken zoals die in Microsoft’s Leesvooruitgang.

Insluitende lezer

Vergeet ook deze niet. Voor leerlingen die moeite hebben met lezen, biedt de insluitende lezer, naast de tool leesvooruitgang, nog enkele hulpmiddelen. Zo kunnen we een regelfocus instellen en zelfs een beeldwoordenboek gebruiken. Voor leerlingen met een anderstalige achtergrond kan een tekst ook vertaald worden. Bekijk het volgende filmpje om hierover meer te leren.