Wat is een digibord en wie gebruikt het?

In deze cursus wordt het begrip digibord of interactief bord gebruikt als containerbegrip voor: interactieve borden (vaak ook bekend onder de populaire merknaam ‘SmartBoard’), grote touchscreens (LED TV met touchtechnologie), interactieve projectoren (die van een wand of witbord een touchbord maken) en interactieve tafels.

Allen hebben ze gemeen dat ze een computerscherm weergeven, de gebruiker de mogelijkheid bieden om de computer via een groot aanraakgevoelig vlak te bedienen, specifieke bordsoftware interactief te gebruiken en digitaal te schrijven.

Wat is het?

Een digibord is in eerste instantie een hulpmiddel dat interactie, efficiëntie en aantrekkelijkheid kan verhogen bij klassikale instructie en klassikale interactie. Het kan echter ook ingezet worden om samenwerken te ondersteunen. Een digibord blijkt zowel een goed hulpmiddel voor leerkrachten die starten vanuit kennisoverdracht dan zij die starten vanuit kennisconstructie.

Wie gebruikt het?

Ik hoor je denken…. euh… de leerkracht uiteraard! De leerkracht gebruikt het digibord toch…?

Klopt helemaal, 10 punten en een bank vooruit ;), uiteraard gebruikt de leerkracht het bord in zin of haar lespraktijk. Waar we hier -kort- een onderscheid willen maken zijn de fases die een beginnende gebruiker doorloopt. We denken even terug aan een stukje dat we ook tegenkomen in de cursus digitale didactiek: hoe begin ik eraan.

Het SAMR model geeft je een houvast en laat je toe in te schatten in welke mate je ICT kan integreren. Het TPACK model biedt je inzicht in hoe kennisdomeinen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Beide modellen zijn waardevol om in het achterhoofd te houden bij de stappen die je zet in je digitale lesgeven. In deze gebruiken we het SAMR model om de fases in het gebruik van een digibord te schetsen als gebruiker.

De beginnende gebruiker vervangt: De leerkracht gebruikt het digibord als schrijfbord (en dus als vervanging van het krijtbord) en/of als standaard projectiescherm.

De lerende gebruiker zoekt meerwaarde: De leerkracht past ICT vaardigheden meer en breder toe op het digibord om tot eenvoudige en herbruikbare digibordlessen te komen.

De ingewijde gebruiker past aan: De leerkracht verlaat wat hij reeds kende en maakt vanaf nu gebruik van programma’s die specifiek ontwikkeld zijn voor optimaal digibordgebruik (digibordtools, bordboeken…)

De gevorderde gebruiker herdefinieert: De leerkracht gaat op zoek naar interactie en samenwerking met en tussen leerlingen (vb. gebruik van interactieve oefeningen), de focus ligt meer op didactiek in plaats van op techniek.

Keep it simple

We kennen het verhaal wel, als leerkrachten willen we snel vooruit gaan en gaan we vaak lopen vooraleer we kunnen stappen… een veelgehoorde en herkenbare valkuil. Hou het dus zo eenvoudig mogelijk in het begin en beschouw jezelf in eerste instantie als een beginnende en lerende gebruiker. Beginnen bij het begin, nietwaar? 🙂

In wat volgt duiken we in de praktijk en laten we je actief kennis maken met enkele tools. De basis van enkele algemeen inzetbare digibordtools komt aan bod. Uiteraard kan de transfer gemaakt worden naar andere tools 😉