Digiborden: de basis

In dit hoofdstuk krijg je zicht op welke meerwaarde en mogelijkheden een digitaal bord biedt. Het digibord wordt hierbij vergeleken met een standaard schoolbord én het gebruik van projectie (beamers).

Daarnaast worden didactische voordelen en de meerwaarde in een wereld die meer en meer gedomineerd wordt door touch als een antwoord op de prangende vraag:

Waarom (zou ik aan de slag gaan met) een digibord?

Beter dan een krijtbord?

Het gebruik van een krijtbord (of stiftenbord) is sinds jaar en dag ‘de regel’ bij het aanbrengen van leerstof. Wanneer je een standaard bord vervangt (of nog beter, laat het krijtbord hangen en voeg een digibord toe aan je klas) door een digibord biedt dit volgende extra mogelijkheden:

 • De beschrijfbare ruimte is onbeperkt.
 • Aantekeningen blijven bestaan en kunnen verplaatst, opgeslagen en dus geherstructureerd worden.
 • Een bordschema kan (gedeeltelijk) op voorhand en later hergebruikt worden en zo ook tot tijdswinst leiden.
 • Multimedia is (letterlijk en figuurlijk) binnen handbereik en kan snel geïntegreerd worden op het bordschema.
 • Er kan vertrokken worden van een in een thema aangepaste achtergrond.
 • De les(opbouw) kan vlot opgenomen en gedeeld worden.

Beter dan projecteren (met een aftandse beamer…)?

In onderwijs betekende de komst van digiborden meteen ook een sterke uitbreiding van het gebruik van beamers, projectoren (of in een later stadium projectieschermen) in klassen. Een beginner zet het digibord dan ook vaak in als (relatief duur) projectiescherm. Bij goed gebruik biedt het digibord echter heel wat extra mogelijkheden.

 • Een presentatie kan interactief bediend worden, presenteren wordt zo dynamischer en levendiger.
 • De inhoud kan van op het bord zelf bediend worden met je vingers.
 • Simulatiesoftware kan interactief bediend worden.
 • Er kan geschreven worden boven op wat geprojecteerd wordt (pdf, presentatie, video, webpagina’s, formulieren…).
 • De door uitgeverijen ontwikkelde bordboeken en digitale versies van handboeken (e-book) kunnen niet enkel geprojecteerd, maar ook interactief ingevuld en bediend worden.

Didactisch gebruik

Naarmate het vertrouwen groeit bij de digibordgebruiker komt de didactische meerwaarde meer en meer naar boven. Maak je geen zorgen, het duurt een tijdje om het gewoon te worden. Eens je ermee weg bent, groeien de mogelijkheden zienderogen!

 • Het gebruik van een digibord blijkt een versneller te zijn voor ICT integratie én een meer interactieve en activerende aanpak van onderwijs.
 • Een digibord draagt bij tot een versterking van de interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling.
 • Een groot (multitouch) digibord leent zich veel meer tot samenwerkend leren dan een computer(scherm).
 • Leerkrachten kunnen zelf interactief leermateriaal bouwen en gebruiken met gebruiksvriendelijke software, ontwikkeld voor touchtechnologie. We snijden in deze cursus enkele tools aan!
 • Er is veel variatiemogelijkheid, wat motiverend werkt.
 • Studenten kunnen interactief oefenen aan een digibord.
 • Digibordprogramma’s hebben interactieve tools aan boord om leerprocessen te ondersteunen en te verrijken.

Een (gigantische) smartphone of tablet?

Een digibord kan je best vergelijken met een gigantische tablet of smartphone. We kennen intussen het gebruiksgemak van touchtechnologie op deze toestellen. Wel, voor een digibord is dat niet (of weinig) anders. Onze leerlingen en de leerlingen van morgen groeien op in deze – letterlijk – tastbare leefwereld en dus is het een meerwaarde als je kan vertrekken vanuit hun leef- en interessewereld.

Vanuit een persoonlijk belang is het ook voor jezelf nuttig om vlot met deze toestellen te kunnen omgaan in deze steeds “digitalere” samenleving!

In een volgend hoofdstuk kijken we even verder naar wat een digibord nu juist is en nadien duiken we in het praktische gebruik ervan in je klas!