Gebruik in de klas

Leuk, leuker, leukst?! 🙂 We weten intussen wat een chromebook is, wat het toestel zoal kan en we hebben de belangrijkste zaken overlopen om er vlot mee te leren werken. Maar wat heeft dit nu voor nut voor jouw lespraktijk?

Even ter herinnering!

Laat ons even -kort- teruggrijpen naar een stukje uit een andere opleiding in dit platform:

Het SAMR model geeft je een houvast en laat je toe in te schatten in welke mate je ICT kan integreren. Het TPACK model biedt je inzicht in hoe kennisdomeinen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Beide modellen zijn waardevol om in het achterhoofd te houden bij de stappen die je zet in je digitale lesgeven.

Grijp ernaar terug als je even vast komt te zitten en wees gerust, de eerste stap die iedereen zet is die van “vervanging” in het SAMR model. Stel je bijvoorbeeld de vraag: “Hoe kan ik ict gebruiken om mijn verbeterwerk wat te verlichten?” Misschien is het wel interessanter en makkelijker om dat dictee of dat opstel digitaal te verbeteren?

Help, mijn leerlingen hebben ook zo’n toestel!

Bij je eerste gebruik van chromebooks met leerlingen is het meer dan nuttig om meteen goeie afspraken te maken. Neem voldoende tijd -voor jezelf maar ook zeker voor je leerlingen– om het toestel te leren kennen, gebruik hiervoor eventueel deze opleiding die je met hen ook doorloopt.

Tip: Op het einde van deze opleiding kan je een klaargemaakte presentatie vinden om meteen samen met je leerlingen in de klas in te zetten. Handig!

Ga er niet van uit, hoewel het wel vaak zo lijkt, dat leerlingen automatisch vaardig zijn met deze toestellen. Ook voor hen gaat er vaak een heel nieuwe wereld open als ze voor de eerste keren aan de slag mogen gaan met het toestel. De ideale moment om goeie afspraken te maken.

Tot slot!

Bij het uitrollen van de chromebooks in je school werd er een startpagina/portaalpagina ingesteld (de eerste pagina die je te zien krijgt bij het openen van je chrome-browser). Deze pagina werd zo opgesteld dat je de meest gangbare apps of weblinks vlot kan raadplegen. Ook voor de leerlingen werd er zo’n portaalpagina ingesteld. Ga samen met hen op verkenning en leer ze meteen aan hoe ze vlot hun weg kunnen vinden in de verschillende apps.

Door consequent van deze plaats te vertrekken maak je het voor jezelf en je leerlingen een pak eenvoudiger! Weet ook dat deze pagina, gemaakt in google sites, volledig aan te passen is, dus aarzel niet om eigen suggesties of ideeën te delen!

Afhankelijk van je school en de gemaakte keuzes (bv. voor specieke platformen zoals Snappet) ziet die er iets anders uit dan hieronder.

voorbeeld van de startpagina voor leerkrachten van basisschool De Bijenkorf

Gebruik deze presentatie

Wil je graag aan de slag met een klaargemaakte presentatie? Geen probleem! Je kan deze hier terugvinden, klik op de afbeelding!