Privacybeleid

Het digitaal leercollectief is een initiatief van GO! scholengroep Het Leercollectief. GO! scholengroep Het Leercollectief neemt zijn verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen ernstig. Met dit Privacybeleid willen we u informeren over de informatie die over u wordt verzameld, de doeleinden waarvoor we die informatie kunnen gebruiken en de wijze waarop die informatie kan worden gecorrigeerd of gewijzigd.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

GO! scholengroep Het Leercollectief verzamelt gegevens om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door wanneer u contact opneemt, zich registreert of zich inschrijft voor een event.

De persoonsgegevens die u GO! scholengroep Het Leercollectief bezorgt, worden verzameld en verwerkt in een database die bij GO! scholengroep Het Leercollectief wordt beheerd. Onder ‘Persoonsgegevens’ verstaan we uw voor- en achternaam, adres, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

GO! scholengroep Het Leercollectief gebruikt de gegevens die worden verzameld om u te voorzien van de diensten die wij aanbieden. We kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe opleidingen of events.

2.1. Ondernemingsactiviteiten

  • Klantondersteuning: We gebruiken gegevens om ondersteunende diensten te kunnen bieden, zoals vraag naar bijkomende informatie,…
  • Ondernemingsactiviteiten: We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties kunnen rapporteren.

2.2. Direct Marketing

  • Algemeen: We gebruiken gegevens die we verzamelen ook om marktonderzoek te verrichten, voor directe marketingdoeleinden, om onze website te verbeteren en beheren.
  • Marketing communicatie: We gebruiken gegevens die we verzamelen ook om contact met u op te nemen via e-mail, om u te informeren over opleidingen, events, info over onze diensten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of overdragen aan derden tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om een transactie te voltooien om een door u gevraagde dienst te leveren. We delen ook gegevens wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; en om de rechten van GO! scholengroep Het Leercollectief te beschermen.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over diensten of evenementen. U kan ook telefonisch gecontacteerd worden door bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u ons uw e-mailadres meedeelt kan u van ons e-mails ontvangen met informatie over diensten en evenementen. Daarnaast kan u ook mails ontvangen van bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

4. Wat zijn uw rechten?

U kunt uw persoonsgegevens altijd opvragen door ons te mailen op info@hetleercollectief.be. Uw persoonsgegevens kunnen via ditzelfde e-mailadres worden gewijzigd of geschrapt als daar wettelijke gronden voor zijn. Bovendien kunt u via dit e-mailadres altijd vragen dat men geen contact meer met u opneemt voor ‘direct marketing’-doeleinden. De GDPR voorziet ook een ruime uitbreiding van uw rechten betreffende uw gegevens:

  • recht op toegang/inzage van de persoonsgegevens
  • recht op verbetering van de persoonsgegevens
  • recht op het wissen van de persoonsgegevens
  • recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
  • recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
  • recht op bezwaar tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Tenslotte heeft u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het mailadres: commission@privacycommission.be.

5. Bewaring van persoonsgegevens

GO! scholengroep Het Leercollectief bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten en diensten aan te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen. Ook voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten, worden deze gegevens bewaart.

6. Besluit

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be.