CURSUS

Microsoft: Leesvooruitgang

Inhoud

Microsoft zet sterk in op digitale tools voor inclusie binnen Windows en Microsoft 365. Een toepassing die je op verschillende plaatsen kan inzetten is leesvoor(ui)tgang.

Leesvooruitgang is een applicatie binnen Microsoft 365 (momenteel enkel binnen de MS Teamsomgeving) gericht op het verbeteren van de leesvaardigheid. Deze tool is vooral populair in onderwijsomgevingen. Het stelt leerlingen in staat om hardop te lezen terwijl de software hun vooruitgang opneemt en analyseert.

Dit biedt leerkrachten een waardevol inzicht in de leesvaardigheden van hun leerlingen, zoals vloeiendheid, nauwkeurigheid, en het vermogen om correct uit te spreken. In deze opleiding maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van leesvoortgang in Teams

Timing

30 minuten

Leerdoelen

  • LD1: Je kent de verschillende functionaliteiten van Leesvooruitgang in Microsoft Teams.
  • LD2: Je bent bekend met de integratie en mogelijkheden van Leesvooruitgang.
  • LD3: Je kunt Leesvooruitgang toepassen binnen OneNote en Teams
  • LD4: Je bent op de hoogte van de beschikbaarheid en toepassingen van Leesvooruitgang binnen andere Microsoft 365-onderdelen.

Heb je vragen bij deze opleiding?